Κυριακή 3 Σεπτεμβρίου 2017
 Jazza SLam

                                        Σκέψεις για τον νέο άνθρωπο                                             

 1.

Το σύστημα εξουσίας προσπαθεί να καταστήσει τον άνθρωπο ανόητο
και επενδύει στην τεχνητή νοημοσύνη.